Kako je sve počelo


Srebrenica Wave

Uzimajući u obzir činjenicu da muzika ne poznaje granice i da je jedna od ključnih komponenti za proces izgradnje mira, jer nudi emocionalno olakšanje i pomaže komunikaciju potrebnu za pomirenje i suživot, grupa mladih iz Srebrenice, 2008. godine osnovala je bend “Stari grad”, kasnije preimenovan u “Afera”.

Podstaknuti vjerom da samo radeći zajedno možemo postati i opstati te svjesni da se s okolnostima koje vladaju treba suočiti što prije, bend je tada došao na ideju da organizuje svirke na raznim mjestima u gradu, mjestima gdje su prije rata održavana kulturna dešavanja i muzički koncerti a na kojima se proteklih 20 godina ništa nije dešavalo.

U tim trenucima, bend sastavljen od dvije etničke grupe, zaraćene u proteklom ratu, je dokazao da mogu i žele raditi zajedno, služeći se muzikom kao najboljim alatom za razbijanje predrasuda između ljudi. Mnogi ljudi o Srebrenici žele prikazati pozitivne i lijepe priče ali zbog teške prošlosti takve redovno odu u drugi plan. Ovo je konkretna, pozitivna priča o životu i suživotu, razumijevanju i ljubavi, borbi i najvažnije – priča o mladosti. U teškim i bolnim situacijama, bend je dokazao da su ratovi, neslaganja i ubijanja samo ružni historijski izuzetak. 2011. godine bend “Afera” je nagrađen ordenom grada Srebrenice, najvećom nagradom koju opština može nekome da dodjeli. U konkurenciji velikog broja NVO-a (nevladinih organizacija), političkih, pravnih i fizičkih subjekata, lokalne vlasti su se 2011. godine složile da je naš bend imao najveći doprinos u razvoju grada.
Sama ideja o osnivanju Udruženja je krenula 2016. godine, kada su članovi benda uz podršku opštine Tilburg, organizacije Portagora, Emmaus France i Svjetske Alijanse Solidarnosti Franco Bettoli (World Solidarity Alliance Franco Bettoli), organizovali prvi “Srebrenica Wave” festival. Ovaj projekat prvenstveno je napravljen sa ciljem doprinosa procesu afirmacije kulture i kulturnih dešavanja u Srebrenici kroz organizaciju aktivnosti za mlade ali i s ciljem pomoći marginaliziranim mladima iz ruralnih i etnički podijeljenih područja, učeći ih pomirenju, ravnopravnosti, mogućnostima i važnosti zajedničkih akcija.

Prvi festival je značajno unaprijedio kontakte, razmjenu iskustava i znanja, te izgradnji mostova između Srebrenice i kulture Europskih zemalja. Bez obzira na otežavajuće okolnosti, nakon ovoga, organizovan je drugi, zatim treći festival i pored toga još mnoštvo drugih muzičkih događaja, aktivnosti i projekata a sve sa istim ciljem koje Udruženje i danas prati.

O udruženju

U aprilu 2018. godine, Udruženje Srebrenica Wave je upisano u Registar Udruženja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, čime je ozvaničen dosadašnji trud, rad i zalaganje, kao i obaveza ka ispunjenju misije, vizije i zadanih ciljeva. Registrovano kao nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje, osnovano na slobodnom povezivanju i udruživanju građana radi ostvarivanja zadanih ciljeva. Ključne vrijednosti na kojima se zasniva rad Udruženja Srebrenica Wave su pravedan odnos i jednakost, profesionalnost, transparentnost i odgovornost u radu, komunikacija, saradnja i principi međusobnog uvažavanja i solidarnosti. U Udruženju se radi na dobrovoljnoj bazi a članstvo je otvoreno za sve koji su zainteresovani. U radu i aktivnostima Udruženje prati misiju i viziju, sa ciljem da odgovori na probleme sa kojima se mladi susreću, te da mladima pruži šansu za realizaciju ideja sa područja edukacije, zdravlja, sporta, kulture, ekologije i drugih društvenih područja.
vaćen. U tom planu smo naveli tri glavna cilja koji su u direktnoj vezi sa “Sustainable Development Goals” (“Održivim razvojnim ciljevima”) Ujedinjenih Nacija:

 • Osnivanje multifunkcionalnog centra za kulturu, muziku, edukaciju i stvaranje radnih mesta

 • Stvaranje radnih mesta za lokalno stanovništvo koristeći

 • Rad na promociji mira i pravde

Misija

Misija Udruženja je uspostavljanje multifunkcionalnog centra kako bi značajno doprinijeli izgradnji zajednice i unapređenju uslova života stanovništva u Srebrenici.

Vizija

Promjena slike i svakodnevnog životnog iskustva grada Srebrenice i njegovih stanovnika, povezivanja ljudi i stvaranja ekonomske perspektive kroz uspostavljanje multifunkcionalnog centra koji nudi društvene i kulturne aktivnosti i promociju turizma. Centar je mjesto gdje ljudi mogu razviti svoje talente i vještine kako bi poboljšali svoje šanse na tržištu rada.

Ciljevi i djelatnosti Udruženja su:

 • muzičko obrazovanje za mlade;

 • organizacija događaja, posjeta i razmjena za mlade iz podijeljenih zajednica;

 • pomoć i podrška pri organiziranju koncerata, natječaja, promotivnih aktivnosti, festivala i sličnih manifestacija, te učešće na događajima takvog tipa;

 • rad na osiguranju tehničke podrške i profesionalnog usmjeravanja za mlade bendove;

 • promocija brenda i aktivnosti Udruženja, te njihova popularizacija među mladima;

 • saradnja, savjetovanje mladih privrednika u njihovim inicijativama i razvijanjima malih biznisa, stručna pomoć i usavršavanje mladih u web design programima;

 • organizovanje, realizacija i razvoj volonterskog rada i volonterskih programa, uz podsticanje i promociju solidarnosti, odgovornosti, dobronamjernosti, kao i podizanje svijesti o pozitivnim učincima volonterskog rada i mogućnostima ličnog razvoja kroz isti;

 • iniciranje, podrška i realizacija međunarodne saradnje kao i razmjena iskustava sa domaćim i stranim nevladinim sektorom;

 • pomoć i podrška u promovisanju različitih oblika razvoja s ciljem ekonomske nezavisnosti, održivosti, poštovanja ljudskih prava, kroz razne aktivnosti i edukacije;

 • pružanje pomoći i podrške pri organiziranju sportskih aktivnosti, kao i organizacija humanitarnih aktivnosti.